l. A. 761. B. Jānis Treimanis Brambērģē, 1873. LP, V,231 (107).

2. A. 761. B. Ernsts Birznieks no Billes Treibergas Dzirciemā. Jkr. III, 65, 27. LP, VII, II, 29, 2, 5.

3. A. 751. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II; 42, 26.

4. A. 761. B. "Dundurs Pats", 1878. g. 40 (15).

5. A. 761. B. J. Henniņš no L. Štrauses 1884. g. Sasmakā.

6. A. 761. B. Skolnieks Pilipjonoks Asūnā.

7. A. 761. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, V, 201 (89).

8. A. 761. B. Vistiņš Zutenes pag. pie Saldus. LP, V, 198 (86, 1).

9. A. 761. B. Pogu Janis, Bechmanis, Brambērģē. LP, V, 199 (86, 2).

10. A. 761. B. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872, 30.