1. A. 770* A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, III, 102, 64.

2. A. 770 P. Š. no P. Zeltiņas Ikšķilē.

3. A. 770. Fricis Meijers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 188 (15, 3).

4. A. 770. P. Š. no P. Dankas Raunā.

5. A. 770. P. Lapsiņš Rūjienā. Etn. I, 1891. LP, VII, II, 31, 2, 1.

6. A. 770. Nairu Jānis Šķēpiniekos. Jkr. II, 143, 2. LP, VII, II, 31, 2, 2.

7. A. 770. P. Lapsiņš Rūjienā. Etn. I, 1891. LP, VII, II, 31, 3a.

8. A.770. Nairu Jānis Šķēpiniešos. Jkr. II, 143, 3. LP, VII, I, 31, 2, 3b.

9. A. 770. Kārkļuvalku Teodors Ventspils apr. Ancē. LP, VII, II, 31, 2, 3c.