1. A. 785. J. Dīcmanis, Pasaku vācelīte, 1891, 35 (15).

2. A. 785. Skolniece K. Kalēja no 48 g. vecā J. Pukuļa Nīcā. K. Lielozola kr.

3. A. 785. A. Eglentāle, Reņgē.

4. A.785. Kreicbergu Ādams Dzirciemnieku izloksnē. Jkr. II, 155. LP, VII, II, 25, 5, 10.

5. A. 785. V. Baranovskis Latgalē.

6. A. 785. J. Opyncāns, Biržgaļa pag.

7. A.785. Skolnieks S. Škapars Kapeņu pag. N. Rancāna krājumā.

8. A. 785. J. Opyncāns Latgalē.

9. A. 785, 330 B. Skolnieks F. Baltiņš, Blomos. V. Maldoņa kr.

10. A. 785. 330. B. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos, Zin. kom. kr. LP, VI, 145, 2AŠ III, 9h.