l. A. 851. A. Lerchis - Pušktitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 18, 11.

2. A. 951. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, l009 (151, 3 C).

3. A. 851. Jānis Kungs Liel-Ezeres Pusaros. LP, V 128, 2. M. Bohm, Lettische Schwanke 34, 26 b.

4. A. 851. Ķ. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 1006 (151, 3 b).

5. A. 851. No Skultes, A. Bilenšteina kr. LP, VI, 1005 (151, 3 a).

6. A. 851. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedes Aumeisteŗos.

7. A. 85l. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos (Paulsgnadē). Jkr. V, 57. LP, VII, II, 25, 8, 2.

8. A. 85l. Antonina Sļesarova Tukumā. Folkloras krātuvē.

9. A. 851. V. Zacharska no 87 g. veca V. Kluišas. Latvju Kultūras kr.