l. A.852. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģniekos. LP, V, 341 (147). M. Boehm, Lettische Schwanke, 36, 27.

2. A.852. Hubšmaņu Edžus Zaļeniekos. .Jkr. V. 35. LP, VII, II, 25, 8, 6.

3. A. 852. A. Vaskis Tukumā.

4. A. 852. V. Vankins no Jāņa Bītaka Bērzaunē. Etn. IV, 1894, 160. LP, VII, II, 25, 8, 7.

5. A.852. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūnā.

6. A.852. Antonija Slesarova Tukumā. Folkloras krātuvē.

7. A.852. L. Vasīlnieks Nogalniekos. LP, V. 342 (147, 2).

8. A. 852. Skolnieks V. Juoņins Eglūnā. N. Rancāna kr.

9. A. 852. Skolnieks Baranovskis Bērzpils pag.

10. A. 852. V. Zacharska no Antona Razgaļa Rēzeknes Bikovas pagastā. Latvju kultūras kr.