1. A. 922. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurķa. K. Lielozola kr.

2. A. 922. Skolniece M. Upmale no 50 g. vecas J. Juškevicas Nīcā. K. Lielozola kr.

3. A. 922. Skolnieks P. Strungs no savas mātes. K. Lielozola kr.

4. A. 922. M. Garkolne no Andrieva Želvas Jāsmuižas Želvjos. Latvju kultūras kr.

5. A. 922. Skolnieks V. Juoņins Pustiņas pag.

6. A. 922. V. Zacharska no A. Regšas Rozentavas pag, Latvju kultūras kr.

7. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieka J. Krījera.

8. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieces E. Ķiruškas.

9. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieka A. Kalniņa.