1. A. 956. B. 1884. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 16.

2. A. 955. B. J. Dīcmanis Pasaku vācelīte, 1891, 54 (20).

3. A.955. 13. Skolnieks J. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

4. A.955. B. A. Smagars Līksnas pag.

5. A. 955. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 87, 56.

6. A. 955. B. 540. K. Tima Švitenē. L. P. IV, 114 (24. 2)

7. A. 955. B. 313. M. Zaube Alūksnē. A. Bērzkalnes krāj.

8. A. 955. B. St. Uļanovska Viļānos Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII. Krakavā, 1895., 379, 43.

9. A. 955. B. V. Zacharska no A. Rečas Rēzeknes Silajāņu pag. Latvju kultūras krājumā.