l. A. 955. D. 311. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875., 17.

2. A. 955. D. 311. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

3. A. 955. D. 311. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola krāj.

4. A. 955. D. 311. A. Aizsils Lubānā no V. Grīvas.

5. A. 955. D. 311. V. Eglīte Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

6. A. 955. D. 311. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā. Folkloras krātuvē.

7. A. 955. D. 311. J. Ābele no 70 g. vecās E. Lāces Valles pag. Jaun-Jelgavas apr.

8. A. 955. D. 311. 313. Skolnieks M. Ķaupelis no 65 g. vecās M. Anziķes Nīcā. K. Lielozola krāj.

9. A. 955. D. 311. M. Garkolne no 76 g. vecas J. Staleidzānes Atašienē. Latvju kultūras krāj.