1. B. Salms no sava tēva Lubānā. A. Aizsila kr.

2. Tabine; vispārīgi Latgalē. Nodrukāta arī poļu valodā 1891. g. Krakavā. «Ļotysze Inflant Polskich - zgmini      Vielonskiej, poviatu Rzežyckiego.»

3. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 103.

4. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 100, 133.

5. C. Apšenieks Jaunlatgales Bērzpils pag. Teikas par Dievu, 100, 134.

6. J. Krūmiņš no Annas Bērziņas Auļukalnā. LP. VII, II, 48, 1, 16.

7. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. LP VI, 196, 22.

8. J. Rubenis Ērgļos.

9. A. Aizsils no A. Zvejnieces Lubānā.

10. «Austrums» 1893, nr. 3. LP. Vll, II, 48, 1, 20.

11. J. Rabainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 99, 131.