Baltā mātīte.

1. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

2. Kārlis Skujiņa no Edvarda Antēna Smiltenes pag. Vimbas mājā.

3. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

4. Skolnieks Kārlis Grūbe no 65 g. v. Grūbertes Apē.

5. Dzērvē. Brīvzemnieka kr. LF, Vll, I, 329, 12.

6. J. Vīksne no Fr. Granta Nīcā.

7. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. v. Annas Drullēs Nīcā.

8. Jānis Austrums Krapes pag.

9. Jānis Austrums Krapes pag.

10. J. Atteka no A. Poles Nīcā.