1. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

2. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pag.

3. A. Borcharte Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

4. Skujiņa Bilskas pagastā.

5. Pētersonu Kārlis Liel-Satiķu Sūbŗos no Birkvaldenes, «Latv. māte  ar bērnu. Jkr. VI. LP, VII, I, 161, 9.

6. Jānis Austrums Krapes pag.

7. J. Nīders Alūksnes apk., J. A. Jansona kr.

8. A. Opsenbergs no P. Gedrovices Dobeles apg.

9. G. Pūliņa Milgrāvī.

10. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

11. J. A. Jansons Vandzenē.

12. M. Macpāne no 62 g. v. A. Gulbja Jaunā muižā.

13. Jānis Ābels Vekšos, Valkas apkaimē, 1864. g. A. Bīlenšteina  kr. LP, VI, 614, 91. M. Böhm, Lettische Schwänke, nr. 38.

14. J. Kauliņš Sausnejā, R. Auniņa «Ueber den lett. Drachen-Mythusa», 72. LP, VI, 119, 5. A. Š. III, 42.

15. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

16. V. Zacharska no 80 g. v. A. Rečas Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

17. V. Zacharska no M. Freimanes Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

18. E. Mičuls no J. Gajevska Kapiņu pag. Latvju kultūras kr.

19. Teicējs Juonis Regža Rozentavas pagastā. Latvju kultūras kr.