1. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 116, 2.

2. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV. 1894. LP, VII, I, 117, 3.

3. Liepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 117,4.

4. H. Skujiņa no Emmas Briedes Aumeisteŗos.

5. J. Hollanderis Madaliņas dr. Zin. Kom. kr. LP, VI, 36, 4, 5.

6. Anna Lomane Aizkraukles pag.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

8. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

9. S. Hāze Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

11. A. Mednis Limbažos, Folkloras kr.

12. V. Zacharska no St. Suša Makašānu pag.

13. A. Bīlenšteina kr. no Araišiem. LP, VI, 43, 4, 18.