1. Beļava. Juganu Ārija Beļavas Pagastā.

2. Bērzaune, l. «M ā j a s V i e s a» p i e l. 1880. g. n r. 7,

3. Bērzaune,2. Ziģenots Bērzaunē. «Balss», 1886. g. nr. 36. LP, VII, II, 62, 2.

4. Bērzaune,3. G. Pols no 75 gadi veca nespējnieka Bērzaunes pag.

5. Bērzaune,4. A. Aizsils Bērzaunē.

6. Biksere. D ā v ī d s B i k s e r ē. Z i n. K o m. k r. LP, VII, II, 64, 6.

7. Cesvaine. l. J. K a r p s C e s v a i n ē. J k r. IV. LP, VII, II, 63, II.

8. Cesvaine, 2. J. K a r p s C e s v a i n ē. J k r. IV. LP, VII, II, 62, 12.

9. Galgauska. O. Preiss no A. Opses Galgauskā.

10. Gatarta. M. Dandenis Gatartā.

11. Lazdona, I. «B a l s s», 1896. g n r. 40.

12. Lazdona.2. Priednieku Pēteris. « Balss» 1894 g nr. 23.

13. Lubāna,l. Skolniece Lidija Diķele no savas mātes Lubānas Izkaušārās.

14. Lubāna,2. A. Aizsils no Elfr. Līdekas Lubānā.

15. Lubāna.3. E. Poriete Lubānā. A. Alzsiļa kr.

16. Meirāni,1. A. Aizsils Barkavas Sunduros.

17. Meirāni,2. A. Aizsils Lubānā no K. Smalkās.

18. Tirza. Lūcija Tiltiņa. Z. Lancmaņa kr.

19. Vecgulbene. O. Preiss no 60 g. v. A Ūdra Vecgulbenē.

20. Vietalva. G. Pols no Vilmas Kraujupes Madonas apr. Vietalvas pag.

21. Vestiena. J. Avotiņš Vestienā.