1. J. Rubenis Ērgļos.

2. J. Rubenis Ērgļos.

3. Babīte. P. Rgus Stākenbergā. «Balss» l891. g. nr. 37. LP, VII, II, 62, 9.

4. K. Bika Gaujienā.

5. J. Rubenis Ērgļos.

6. K. Bika Gaujienā.

7. M. Dandenis Gatartā.

8. R. V. Bērziņš Annēniešos. «Balss» 1892. g. nr. 18.

9. V. Kalējs Mērēniešos.

10. A. Lerchis - Puškaitis. LP, V, 108, 33.

11. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

12. P. Alunāns Vietalvā. Jkr. II, 24, 9. LP, VII, II, 78, 8. Bienemann « Livl. Sagenbuch», 15, 20

13. Miezis Pēterburgā. Etn. IV, 1894, 44.

14. P Šmits no sava tēva - tēva Raunā.

15. P. Šmits Rīgā.

16. J Rubenis Ērgļos.

17. H. Skujiņa Smiltenē.

18. Ķ. Bika Gulbenē.