1. Dzīvibas avotiņš. Skolniece Lūcija Tiltiņa. Z. Lancmaņa kr.

2. Kalnūsiņa avotiņš. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas pag. Lejasūsīnās.

3. Korneta muižas avots. Skolnieks Alfonss Priedīts Apē.

4. Ķempju avotiņš. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

5. Mēdzūlas avotiņš. «B a l s s» 1893. g. nr. 40.

6. Nāves avotiņš. H. Skujiņa Smiltenes pag.

7. Veclaicenes avotiņš. Skolnieks O. Puntaks Veclaicenē

8. Veselības av. H. Skujiņa no 68 g. v. Pēteŗa Sūca Smiltenē.

9. Zilā kalna av. H. Skujiņa Smiltenes pag.

10. Embūtes Krusta avots. L a t v i e š u .A v ī z e s 1871. g. nr. 199. E. F. Šēnbergs.