I

iedarbība  influence 
ieinteresētība  interest, insentive, selfinterest 
iemaksa  payment, instalment, fee premium, contribution 
iemaksājums  payment 
iemesls  cause, reason, ground 
ienākums  income 
ieņēmums  earnings, receipts 
ieraksts  entry, records 
ierīce  device, appliance, attributes 
ierobežojums  restriction, limitation, limit 
iesaiņojums  packaging, package, packing 
iesniegšana  presentation 
iesniegums  presentation 
iespēja  possibility, opportunity, chance 
iestrāde  lot 
ieteikšana  recomendation 
ieturējums  deduction 
ieviešana  introduction, application 
ilgums  term, duration, time limit, fixed period 
instrukcija  instruction(s),manual regulations 
instruktāža  instruction, briefing, instructing 
intervāls  interval 
inventarizācija  stock taking 
inventarizēšana  stock taking, inventory 
izcenojums  rate, valuation, price 
izdevums  publication, edition, issue 
izdevumi  expenditure, expenses, cost(s), outlay, charges 
izejviela  raw material 
izgudrojums  invention 
izlaide  output 
izmaksa  payment 
izmaksas  expenses, outlay, charges, cost(s), expenditure 
izmaksāšana  payment 
izmantošana  use, utilization, 
izmērs  size, dimensions, measure, rate, quantity 
iznomāšana  lease, hire 
izpilde  fulfilment, realization, implementation, execution 
izpildītājs  executor 
izraksts  extract, abstract, statement 
izsaimniekošana  squandering 
izsniegšana  issue 
izstrādājums  article, product, goods, item 
izstrāde  output, expiration, elaboration 
izstrādne  output 
izšķērdēšana  squandering 
iztrūkums  deficit, shortage, lack, deficiency 
izvietojums  arrangement, location 
izziņa  reference