1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 150.

2. A. Lerchis-Puškaitis no 80 g. vecas Annas Džūkstes Mežolu Seskos. LP, VII, I, 503 (l).

3. Fr. Kalniņš, Liepupē. Etn. IV, 1894; 15. LP, VII, I, 503 (2).

4. Ētmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 503 (3).

5. No Dzērves, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 504 (4).

6. Kurzemes Sāveniekos Viktor von Andrejanoff "Lettische Märchen", 75-79. LP, VII, I, 504 (5).

7. A. Lerchis-Puškaitis no Kaspara Čipiņa, Džūkstē. LP, VII, I, 508 (l).

8. Teicēja. 76 g. veca I. Staleidzāne Atašienē, Kultūras balss kr.

9. V. Zacharska no 80 g. vecas A. Rečas Rēzeknes apr., Salujāņu pag.

10. Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.