1. A. 451. K. Tarzieris Druvienā. Brivzemnieka "Sborņik" 107.

2. A. 451. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 71.

3. A. 451, J. Henniņš no E. Treimaņa 1887. g. Sasmakā.

4. A. 401 P. Š. no A. Bindes Raunā.

5. A. 451. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.

6. A. 451. Teicējs 67 g. vecs A. Kovaļevskis Bebrenē.

7. A. 451. A. Gari-Juone no 40 g. vecas M. Dortholcas, Dricēnos. Kultūras balss kr.

8. A. 41. E. Birznieks no E. Lasmaņa Dzirciemā. Jkr. III, 53 (19).

9. A. 451 Skolnieks A. Kurps no Nīcas. Lielozola kr.

10. A. 451. V. Zacharska no V. Drazdovskas Rozentovā.