1. A. 795. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872, 32.

2. A.795. E. Retliņš Krašēniešos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 823, 38.

3. A. 795. V. Zacharska no E. Zakarska Rēzeknē. Latvju Kultūras kr.

4. A. 795. M. Garkolne no 76. g. vecas Īvas Staleidzānes Atašienē.

5. A. 795. M. Garkolne no 35 g. vecas J. Strodes Višķu pag.

6. A. 795. Skolnieks J. Danovskis Rēzeknes apr. Andrupenes pag. N. Rancāna kr.

7. A. 795. J. Leonovičs Skaistas pag.

8. A. 795. V. Zacharska no M. Pynkas Rozentovas pag.

9. A.795. N. Gerbaševskis no Andrieva Tuntuļa Rēzeknes apr., Unguru pag.

10. A.795. F. Ankipāns Ludzas apr.