l. A. 900. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē-Pienavā. LP, I, 26, 5.

2. A. 900. Skolniece Milda Nulle, 1892. g. Blomos. V. Maldoņa kr.

3. A. 900. Skolnieks J. Skrastiņš 1892. g Blomos. V. Maldoņa kr.

4. A.900. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

5. A. 900. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedes Aumeisteŗos.

6. A. 900. M. Garkolne no 76 g. vecās Īvas Staleidzānes Atašienes pag.

7. A. 900. V. Visocka no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmuižas pag. Latvju kultūras kr.

8. A. 900. Vera Zacharska no M. Višņevskas Makašānu pagastā.

9. A. 62l. 900. P. Š. no P, Zeltiņas Ikšķilē.

10. A. 900. Skolnieks L. Ivanovskis Eglūnā. N. Rancāna kr.