1. A. 910. B. Ernsts Birznieks no Fr. Pabērža Dzirciem ā. Jkr. III, 50. LP, VII, II, 25, 5, 13.

2. A. 910. B. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurķa. K. Lielozola kr.

3. A. 910. B. Skolnieks J. Atteka Nīcā. K. Lielazola kr.

4. A. 910. B. J. Šaržants ar E. Orlovski Garlenē. LP, V, 300 (131).

5. A. 910. B. Skolniece K. Jaunzeme no 68g. veca A. Čakura Nīcā. K. Lielozola kr.

6. A. 910. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 17.

7. A. 910. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 51.

8. A.910. B. No Marijas Romaņenko, dz. 1794. Ludzas apriņķī Stiglavas draudzē. W. Wiryho, Podania Lotewskie, Varšavā, 1892. 13.

9. A. 910. 13. Ernsts Birznieks no Kriša Rozes Dzirciemā. Jkr. III. 69. LP, VII, II, 25, 8, 1.

10. A. 910. B. M. Garkolne no S. Greizdiņa Viļānu pag. Latvju kultūras kr.