1. A. 1791. C. R. Girgensons Jaunpiebalgā 1823, 17. 1. p. Nach Langbeins Erzāhlung: Bist du da?

2. A. 1791. J. Bankins «Šis un tas» I, l872, 28.

3. A. 1791. Z. Dumbrovskis Zaļeniekos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 104. M. Bohm, Lettische Schwānke, 64, 39.

4. A. 1791. J. Henniņš no J. Valtera 1897 g. Sasmakā.

5. A. 1791. Skolnieks T. Kneva Nīcā. K. Lielozola kr.

6. A. 1791. K. Bukums no 38 g. v. E. Kocera Pernīgeles pag., P. Birkerts, Latvju t. anekdotes II, 540, 2560.

7. A. 1791. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

8. A. 1791. K. Jansons no D. Ābola Durbē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. II, 400, 2300.

9. A. 1791. Skolniece A. Boļeslava Eglūnā. N. Rancāna kr.

10. A. 1791. A. Gari-Juone no 40 g. v. M. Dortholtes, Dricēnos. Latvju kultūras kr.