1. Šmits Raunā.

2. P. Šmits Raunā.

3. A. Leimane no 78 g. v. J. Leimaņa Mārsnēnu pag.

4. K. Bukums Valmieras apr. Teikas par Dievu, 88 116.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Tomcē.

6. Skolnieks A. Ciķelis Rencēnu pamatskolā. Teikas par Dievu, 88, 115.

7. A. Medne no 49 g. v. A. Studentes, Madonas apr. Paškules pag. Teikas par Dievu, 88, 114.

8. E. Sestule Bērzaunē. Teikas par Dievu, 101, 135.

9. K. Strautiņš no 60 g. v. M. Ģērmanes Madonas apr. Mēdzūlas pag. Teikas par Dievu, 101, 136.

10. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānes Atašienē.

11. K. Strautiņš no 60 g. v. M. Ģērmanes Madonas apr. Mēdzūlas pag. Teikas par Dievu, 102, 137.

12. E. Krastiņš Varenbrokā, Folkloras krātuvē.

13. Burkinu Augusts Valmieras apg. Balss. 1889. g. LP, VII, II, 48, 1, 22.

14. Jānis Kungs Liel-Ezeres Pusaros. LP, V, 51, 7.

15. K. Bukums Valmieras pag. Teikas par Dievu, 89, 117.

16. Skolnieks S. Valeinis Eglūnā. N. Rancāna kr.

17. V. Sargūna Daugavpils Izvalta pag. Teikas par Dievu 91, 121.

18. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos, uzr. Jkr. V, 64, 33. LP. VII, II, 48, 1, 21.

19. J Gavračs no 70 g. v. M. Ramanes Rēznas pag. Teikas par Dievu 92, 122.

20. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes. Teikas par Dievu. 99, 132.

21. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Teika par Dievn, 99, 132 piez.