1. J. Vītoliņš Lubejā. Etn. Il, 1892, 144. LP, Vll, I, 1194, 11.

2. B. Riekstiņš Rīgā. Teikas par Dievu, 38, 47.

3. Katrīna Jaunzeme no A. Reisupes Nīcā. K. Lielozola kr.

4. R. Vulfs Ūziņos. LP, Vl, 447, 113, 1.

5. Kalnlapsu Andrs Nurmuižos. LP, VlI, I, 1189, 11, X, 1.

6. H. Samte Auces pag. Teikas par Dievu, 38, 48.

7. M. Miezone no 60 g. v. I. Miezones Kusas pag. Teikas par Dievu, 39, 49.

8. V. Filšs no Dominika Raizes Kārsavā.

9. P. Šmits Raunā.

10. K. Untiņš. Etn IIl, 1893, 112. LP, VLl, I, 11, X, 2.

11. J. Rubenis Ērgļos.

12. J Rozenbergs Ķēču pag. Teikas par Dievu, 40, 50.

13. V. Piģene Mārupes pag. Teikas par Dievu, 40, 51.

14. Burkinu Augusts Valmierā LP, III, 51, 28.