Gausu-māte.

1. Jēkabs Kalniņš Ozolniekos pie Jelgavas. Jkr. 1896, V, 148, 19, LP, VIl, 1, 321, 4.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. H. Skujiņa Aurneisteŗu pag.

4. Brīvnieku Liesma Rumbeniekos Kurzemē. Jkr. 1894. IV, 38, 26. LP, VII, I, 321, 6.

5. H. Skujiņa Bilskas pag.

6. J. Anitēns Jaunlaicenē. D. Ozoliņa "Raganas". Etn. II, 1893, 79. LP, VII, I, 320, 1.

7. Latvju kultūras kr.

8. K. Jansons Plāņos.

9. H. Skujiņa no kādas vecenītes Aumeisteŗu pag.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

11. H. Skujiņa Aurneisteŗu pag.

12. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

13. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.