1. Brīvzemnieka kr. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 520, 1.

2. H. Skujiņa Smiltenē.

3. A. Vaskis Tukumā.

4. A. Vaskis Tukumā.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

6. A. Bertolds Dundagā. LP, VII, L 38, 13.

7. A. Lerchis - Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipiņa Džūkstē. LP, VII, I, 32, 1.

8. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 32, 3.

9. Emīlija Jurkovska Ūziņos. Jkr. IV. LP, VII, I, 32, 4.

10. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā. LP, I, 114, 82.

11. A. Vaskis Tukumā.

12. A. Vaskis Tukumā.

13. A. Lerchis - Puškaitis no R. Bergmaņa Kūķeniekos. LP, VII, I, 14, 7.