1. J. Bankins. « Šis un tas», I, 1872, 41.

2. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. vecā Jēkaba Riteņa Nīcā.

3. J. Bornāts Nīcā. K. Lielozola kr.

4. H. Skujiņa no 72 g. vecā J. Baltiņa Bilskas pag.

5. Vilsons Nīgrandē. LP, V, 16, 1, 27.

6. Arv. Porietis Grašu pag. Latvju kultūras kr.

7. Juris Upītis Gatartā. LP, V, 400, 197, 7.

8. H. Skujiņa no 72 g. vecā J. Baltiņa Bilskas pag.

9. Fricsons Aizputes apr. Dzeldā. Brīvzemnieka «Sborņik», 98, 703. LP, VII, I, 1112, 4.

10. H. Skujiņa no 72 g. vecā J. Baltiņa Bilskas pag.

11. Vilsons Nīgrandē. LP, V, 15, 1, 26.

12. V. Zacharska no E. Dembovskas Zvirzdines pag. Latvju kultūras kr.

13. M. Garkolne no M. Nagēvičas Jāsmuižas pag.

14. A. Gari-Juone no St. Keibinīka Domopoles pag.

15. Juris Upītis Gatartā. LP, V, 401, 197, 7.

16. Dandenis Drustos. LP, V, 402, 197, 9.