Burvji.

1. J. Henniņš Sasmakā.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 143, 112.

3. K. Pļaviņš Viskāliešos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 705, 1.

4. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 16, 2, 7.

5. A. Lerchis-Puškaitis no P. Krauksta Džūkstē. LP, VII, I, 707.

6. Jānis Rūtentāls Džūkstē. LP, VI, 16, 2, 16.

7. A. Gari-Juone no 81 g. v. Tadeuša Gailuma Domopolē.

8. A. Gari-Juone no 50 g. v. Laupaču Buorbaļas Kokorevas pag.

9. P. Šmits no P. Zeltiņas Pļaviņās.

10. Teicēja Grase Pienavas pag.

11. Skolniece Emma Alberte 1892. g. Blomu skolā. V. Maldoņa kr.

12. H. Skujiņa no 55 g. v. Emmas Briedes Aumeisteros.