1. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 31, 2.

2. H. Skujiņa Grundzāles pag.

3. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

4. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

5. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 39, 4.

6. K. Bika Gaujienā.

7. H Skujiņa no 64 g. v. Pētera Turķa Smiltenē.

8. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

9. Lejasmeiris Talsos. T. Dzintarkalna kr.

10. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

11. E. Ozoliņš Zentenē.

12. Jānis Biezais. Z. Lancmaņa kr.

13. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

14. H. Skujiņa Bilskas pag.