1. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

2. Treimanis Līves Bērzē. LP, V, 8, 19.

3. J. Treimanis Līves Bērzē. LP, V, 9, 20.

4. Fricis Lerchis Stendeniekos. LP, VI, 13, 22.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

6. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

8. V. Vaskis no K. Bērziņa Tukuma apk.

9. Jānis Biezais Gulbenē. Z. Lancmaņa kr.

10. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 3, 4.

11. Elza Gaile Trikātā.

12. H. Skujiņa no 55 g. v. Emmas Briedes Aumeisteŗos.

13. A. Gari-Juone no 40 g. v. Marijas Dortholces Dricānu pag.