1. Griķi. V. Zacharska no A. Boganovičas Rozentavas pagastā.

2. Kartupeļi. H. Skujiņa no 63 g. v. Jēkaba Pujiņa Smiltenē.

3. Osis. J. G. Kohl, Die Ostseeprovinzen, 2T. 1841, 1481.p.

4. Babītes ez., 1. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1304, 17.

5. Papardes, l. Maksims ar skol. J. Pelēko Āraišos LP, VII, I, 1275, 2.

6. Papardes, 2. «M ā j a s V i e s i s» 1891. g. 25. nr. LP, VII, I, 1276,

7. Papardes, 3. J Bajāris Menģeliešos un Kliģeniešos. LP, V, 106, 29.

8. Papardes, 4. Elza Gaile Trikātā.

9. Papardes, 5. E. Lukašēviča Latgalē. Tabynes kr.

10. Rozes. Kārlis Skujiņa no Frīdas Celmiņas Smiltenes pagastā.

11. Tabaka. V. Zacharska no S. Razgaļa Rēzeknes apr.Makašānu pag.Latvju kultūras kr.

12. Vitols. J. A. Jansons Jelgavas apr Rubas pag.