A. Meža zvēri.

Lapsa zog zivis 4v.

Lapsa māca vilku zvejot. 6 v.

Lapas smadzenes 2 v.

Lapsa ieved vilku klētī. 1.

Sasistais vilks nes veselo lapsu.7 v.

Lapsa apēd lāča medu. 5 v.

Zvēri bēgdami iekrīt bedrē. 2 v.

Zvēri iet grēkus sūdzēt un iekrīt bedrē. 3 v.

Lapsa vilka mānītāja. 1.

Lapsa un āzis. 3 v.

Lapsa ieviļ vilku pagrabā. 1.

Lapsa un lācis. l.

Vilks ar lapsu taisa mājas.1

Zirgs velk vilku. 1

Lapsa dziedē slimo lauvu. 2 v.

Lapsa pie lauvas bedres. 1.

Lapsa un strazds. 5 v.

Lapsa un vārna. 1.

Lapsa un lakstīgala. 2 v.

Lapsa, cīrulis un suns. 1.

Vārna cīrulis un suns. 1.

Krauklis un lapsa. 2 v.

Starks sērš pie lapsas un lapsa pie starka. l.

Lapsa sludina mieru. 4 v.

Lapsa ar krūzi. 4 v.

Lapsa cepj vaboli. 1.

Lapsa ar pīpi. 2 v.

Lapsas bērni. 1.

Lapsa ar parazītiem. 1.

Kas bailīgāks par zaķi. 9v.

Sala derības ar zaķi. 3 v.

Nelaimīgais zaķis. l.

Vilks un dzērve. l.

Lācis un pele. 1

Zaķis un lauva. 1.

Vilku māte māca bērnus. 1.

Vilku tēvs ar bērniem. 1.

Cauna ar vāveri. 1.

Seskis ar krupi. l.