F. Putni mācās dziedāt.

Lēlis un lakstīgala. 4 v.

Vālodze un lakstīgala. l.

Vārna, krauklis un žagata. 2 v.

Vārna. 5 v.

Bezdelīga. 6 v.

Dzērve. l.

Tutiņš. l.

Mednis. l.

Dumpis (Botaurus stellaris). 2 v.

Ūpis. 2 v.

Pūce. 2 v.

Žagata. 1.

Pelēkā cielava. 1.

Žubīte. 1.

Irbe.1.

Sniedze. l.

Krauklis. l.

Dzeguze. 4 v.

Pupute. 1.

Pelēkais strazds. 1.

Melnais strazds. 1.

Strazds. 1.

Grieze. 1.

Ķikuts. 1.

Stērsta. 1.

Balodis. 1.

Cīrulis. 1.

Pelēkais čakstēns. 1.

Melnais teteris. 1.

Baltais rubenis. 1.

Zīle. 2 v.

Vālodze. 1.

Vīstiķis 1.

Grozgalvis. l.

Zoss valoda. 1.

Zeltgalvītis. 1.