1.   A. 103. K.Blau's Ērgļos, Brīvzemnieka  32 LP, VII, II, 32, 2 1.

2.   A. 103. J. Avotiņš Krustpilī.

3.   A.100.103. M. Cena Vidzemes Saleniekos. Jkr., II, 9, 10. LP, VII, II, 32, l, 3. AŠ, II, 25k.

4.   A.100.103. J. Juka Stūreniekos.LP,IV,62. AŠ,II,25f.

5.   A. 101. 103. LP. Džūkstē, LP. IV, 40. AŠ, II, 25b.

6.   A. 101. 103. Frīdermanis Volguntē, A.Bīlenšteina krājumā, H. Bīlenšteina "Tiermärchen"

      25. LP, VI, 36, 11. AŠ, II, 25a.

7.   A. 101. 100. 103. M.Kronis Mežmuižas Vilcē, A.Bīlenšteina krājumā. LP, VI, 36, 12. AŠ, II, 25g.

8.   A.101.100.103. Grenčos, Tukuma apkaimē. LP,VI,36,12var. AŠ, II, 25h.

9.   A.101. 100.103. K.Corbiks no M.Saulevicas Bukaišu pag.

10. A. 101. 100. 103. E. Ābels Garlenē. LP, VII, II, 32, 1, 1.

11. A. 101 100. 103. J.Enkmanis Smiltenē, A.Bīlenšteina kr.

12. A. 102. 103. R.K.Porietis Sērpils Aizupēs.

13. A. 102. 103. Pogu Jānis Brambergā.

14. A. 102. 103. Zaļeniekos. Jkr., IV. LP, VII, II, 32, 3, 1. AŠ, II, 26b.