1. A. 425 A. "So1tis' Ehewei b"; In1and 1852, 762--6,778-82.

2. A. 425 A. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, III, 20.

3. A. 425 A. J. Ezers no Ragu Andreja Gramzdā. Jkr. V, 182(12) LP, VII, II, 19, 2, i.

4. A. 425 A. J. Ezers no Piziķu Matīsa Kalētos. Jkr. V, 144(13). LP, VII, II, 19, 2, 2.

5. A. 425 A. C. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

6. A. 425 A. G. LP. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 52.

7. A. 425 A. P. Š . no gadu 90 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

8. A. 425 A. J. Lazdiņa no 70 g. vecas Marcepānes, Rīgas apr. J. A. Jansona kr.

9. A. 425 A. Uzrakstīta Līksnas pag. Kultūras balss kr.

10. A. 425 A. Teicēja 76. g. veca Īva Staleidzāne Atašienē.

11. A. 425 A. Krēsliņu Jānis Malienā. "Latv. teikas" II, 3.