1. 515. Krūmiņš Skultē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 589 (116, 1).

2. A 515. Birznieks no Fr. Pabērža Dzirciemā. Jkr. III, 47 (17). LP, VII, II, 20, 11, 4.

3. A. 515. 314. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 60 (32).

4. A. 515. Kreicberģis Dzirciemā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 587 (116, 2).

5. A. 515 R. Vulfs Ūziņniekos. LP, VI, 586 (116, 3).

6. A. 515. L. Pētersons un K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 19 (2).

7. A. 332. 515. Lauris Bikstiniekos. LP, VI, 589 (116, 4).

8. A. 515. 592. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, III, 23 (11).

9. A. 300. 515.560. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā LP, I, 15 (2).

10. A. 516. R. Bērziņš Iecavā. LP, I, 132 (103).

11. A. 515. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VII, II, 30, 2, 3a.

12. A. 515. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas". LP, VII, II, 30, 2, 3b.

13. A. 515. Skolnieks J. Laurinovičs Eglūnā. N. Rancāna krājumā.