l   A. 932. P. Š. no sava tēva - tēva Raunā.

2. A. 932. Lapas Mārtiņš Rūjienā, Ērģemē un Ēvelē. "Dievs un Velns", Smiltenē, 1904, 37, 7.

3. A. 932. A. Smagars Līksnas pag.

4. A. 932. A. Lerchis - Puškaltis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 83, 48.

5. A. 932. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 82, 51.

6. A. 932. R. Štrauss Ērbērģē. LP, IV, 208 (51).

7. A. 932. A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē- Pienavā. LP. II. 84, 49.

8. A. 932. Vistiņš Saldus apg. LP, VI, 294, 66, 7.

9. A. 932. J. Sprancis no P Spranča Skujenē. J. A. Jansona kr.

10. A. 932. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

11. A. 932. No J. A. Jansona krājuma.