1. A. 1525 D. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē

2. A. 1525 D. A. Vaļminska Līksnā, J. Rupjā kr.

3. A  1525 D. No prof P. Stroda kr.

4. A. 1525 D. P. Šmits, Raunā.

5. A. 1525 D. V. Filšs no J. Volkova, Sakstagala pag., Gurilišķu ciemā. Latvju kultūras kr.

6. A. 1525 D. 1045. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 27.

7. A. 1525 D. 1045. O. Ķiršteins Kroņa Misā. LP, IV, 46 (9).

8. A. 1525 D. 950. Marta Klause no 53 g. vecā Jāņa Salmiņa Jaunpiebalgas pagastā.

9. A. 1525 D. 1084. 156. 1115. V. Baltais no Vīzānas Lubānā.

10. A. 1525 D. J. A. Jansona pasaka.

11. A. 1525 D. St. Uļanovska Vilānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowei. T. XVIII. Krakavā, 1895, 263, B.