1. Lapas Mārtiņš Ērģemē, Rūjienā, Ēvelē. Dievs un Velns, 45, 8.

2. Irma Medne Rīgā, Teikas par Dievu, 109, 151.

3. E. Jēpe no Annas Šaltiņas Palsmanes Ūdrupos.

4. Liepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. IV, 1894. LP, VlI, 1, 1194, 2. O. Dābnbardt, Ī. 218.

5. A. Aizsils Lubānā.

6. Borozinska Barkavā.

7. S. Burlacāns Silajāņu pag. Teikas par Dievu, 76, 97.

8. Ēdolē Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 1193, 1.

9. R. Borkovskis Pildas pag. Teikas par Dievu, 77, 99.

10. J. Lauva Ikšķilē, Etn. IV, 1894. LP, VlI, I, 11 88, 11, 8, 1.

11. J.A. Jansons no latgalieša J. Garoziņas.

12. J. Kažoka Lubānā.

13. Seces pamatskola no 80 g. v. M. Kalniņas Secē. Teikas par Dievu, 30, 39.

14. A. Korsaks no 70 g.v. g. Balodes Nīgrandes pag. Teikas par Dievu, 80, 104.

15. M. Starķis Lielvārdē. LP, V, 105, 28, IlI.

16. P. Gudļevskis Rudzētu pag. Teikas par Dievu, 31,40.