Pērkons.

l. J. Rubenis Gulbenē. LP, VlI, Il, 54, l, 7.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 115, 83.

3. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. LP, Vl, 448, 4.

4. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

5. Ziediņš Rembatē. No «Dienas Lapas».

6. Skolnieks L. Reiteris Lubānā.

7. Skolnieks J. Pastars Eglūnā. N. Rancāna kr.

8. Skolnieks J. Pusturs Eglūnā. N. Rancāna kr.

9. Zundulis. LP, VI, 449, 6.

10. Kr. Saržants Blīdenē. «Dienas Lapā», 85.

11. Marija Žeijere Lubānā. A. Aizsila kr.

12. T. Kārlkluvalks Vecmīlgrāvi. LP, Vll; Il, 34, 11, 1.