1. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 143, 46, 29.

3. LP, V, 159, 46, 48.

4. A. Jurka Salacā. LP, V, 129, 46, 3.

5. Jānis Matisons Liezeres Raudotos. Brīvzemnieka k r. LP, VII, I, 30, 2.

6. Stilieris ar Kanaviņu Gulbenē. LP, VII, I, 229, 3.

7. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

8. G. Borozinska Borkovā.

9. R. Vulfs Ūziņos. LP. III, 94, 56.

10. Potrimps Saleniekos. Jkr. II. LP, VII, I, 795, 17.

11. Skolotājs Māturu Atis Grāvendālē. LP, VII, I, 785, 12.

12. Tapilnieku Kaspars Ķandavā. Jkr. V. LP, VII, I, 73, 22.

13. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 74, 23.

14. Kārlis Skujiņa no Frīdas Celmiņas Smiltenes pagasta Inču mājā.