1. H. Skujiņa Smiltenes pag.

2. H. Skuliņa Smiltenē.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, III, 28, 16.

4. Kārlis Ābele 1865. g. Valkas apkaimē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 41, 4, 14.

5. H. Delle Bērzaunē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 87, 22.

6. K. Bankers no Romana Dundagas Sīkragu ciemā. LP, VII, I, 88, 23.

7. Ņīna Gruzna Stukmaņos.

8. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 118, 8.

9. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 119, 9.

10. A. Vaskis Tukumā.

11. A. Vaskis Tukumā.

12. Alīda Dragone Palsmanē.

13. Skolnieks E. Priediņš no 80 g. vecas A. Karūses Rendas pag.

14. L. Aizpurve Lubānā. A. Aizsila kr.