1. A. Lerchis-Pušktitis no viena Poņevežas leiša Džūkstē. LP, VI, 35, 4, 4.

2. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, I, 82, 7

3. Ida Sisene no sava tēva Zeltiņu pag.

4. H. Skujiņa no 93 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteros .

5. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

6. H. Skujiņš no 82 g. v. Dāva Veldes Smiltenē.

7. L. Mindere Vandzenē, P. Kundziņa krājumā.

8. A. Vaskis Tukumā.

9. Milda Mālmeistere Nurmuižā.

10. J. A. Jansons Nogalē.

11. Skolnieks V. Līcis.

12. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē.

13. J. A. Jansons Nogalē.