1. O. Ķida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 981, 1.

2. Meževsku Jānis Ozolnieku Tiltiņos, Kurz. Jkr. IV. I,P, VII, I, 981, 2.

3. J. A. Jansons no J. Tiļļas Īles pag.

4. P. Abuls Švarca muižā, Rīgā.

5. Gaiķu Fricis, Zadiņš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 183, 3.

6. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka Sborņik, 83, 67. LP, VII, I, 984, 6.

7. Kārlis Skujiņa Valmierā.

8. Zaļaiskalns Rāmuļos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 983, 3.

9. Naudīšnieks Grauzdeniekos. Balss 1889. g. nr. 21. LP, VII, I, 986, 1.

10. Kanaviņš Gulbenē Zin. Kom. kr. LP, 987, 1.

11. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

12. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 185, 5.