1. Eglīte Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 435, 4.

2. Kanaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. ZP, VII, I,434, 2.

3. O. Ķida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 434, 3.

4. Eglīte Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 435, 4.

5. Ētmanis Kazdangā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 435, 5.

6. Jaunpilī, Vidz. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 435, 6.

7. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, i. 436. 1.

8. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I 436, 4.

9. J. Rubenis Gulbenē. Zin. Kom. kr. ZP, VII, I, 425, 3.

10. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

11. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

12. P. Šmits no P. Dankas Raunā.