1. Akacis. Skolniece Anna Miķīte. Z. Lancmaņa kr.

2. Alūksnīte. M. Vembris Sāvienā. Latvju kultūras kr.

3. Asins upe. A. Račevskis Jaunpiebalgā.

4. Daugava. LP, V, 383, 171. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 10, 12.

5. Ezerupe. Jānis Biezais Jaungulbenē. Z. Lancmaņa kr.

6. Gauja, 1. P. Zvaigzne Vecpiebalgā.

7. Gauja, 2. P. P. Vītoliņš Lubej?. Etn. 3. 1893, 15. LP, VII, II, 50, 1, 2b.

8. Gauja, 3. K. Blauss Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik» , 21. 21. LP, VII, II, 50, 1, 2c.

9. Gauja, 4. E t n. I, 1891, 52. LP, VII, II, 50, 1, 2d.

10. Gauja, 5. E t n. I, 1891, 52. LP, VII, II, 50, 1, 2a.

11. Ogre. M. Starķis Lielvārdē 1872. g. LP, V, 388, 177.

12. Rupucis. Elza Gaile Trikātā.

13. Veseta. V. Ozoliņš Vestienā. LP, VI, 215, 34.

14. Amulis. A Graudiņa, J. Lautenbacha kr.

15. Deviņzare. Skolotāja Anna Šķēre Skaistkalnē.

16. Mēmele. A. Šķēre Skaistkalnē.