A

administrācija  administration, management
adrese  adress 
aģents  agent 
aizdevums  loan 
aiziešana  retirement, resignation 
akreditīvs  letter of kredit 
akts  statement, report, act, certificate, receipt 
alga  salary, wage, pay 
amats  post, position, status, appointment, official duty 
amatsavienotājs  pluralizer 
amortizācija  amortization 
anotācija  annotation 
apgabals region 
apgāde  supply, procurement 
apgrozība  circulation, turnover 
apgrozījums  turnover 
apgūšana  profiting 
apkalpošana, apkalpe  service, maintenance 
apkope  maintenance 
apliecinājums  positive statement 
apmaiņa  replacement 
aprēķināšana  (extra) charge 
aprēķins  calculation, estimate, payment(s), settlement(s) 
aprīkojums  tooling, accessoires 
aprūpe  maintenance 
apsardze  protection, guard, watch 
apstākļi  circumstances, condition, terms 
apvienība  association, union, corporation 
apzīmējums  designation 
arods  profession, occupation, trade 
asignējums  allocation, assignation, appropriation 
atalgojums  payment, pay 
atbildība  liability, responsibility 
atestācija  certification 
atestāts  certificate 
atjaunošana  rehabilitation, reconstruction, restoration 
atlaide  discount, rebate reduction, allowance 
atlīdzināšana  recompense, indemnity, reimbursement, remuneration,compensation 
atlikums  amount of balance, balance 
atņemšana  confiscation 
ātršuvējs  folder, loose-leaf binder 
atsavināšana  confiscation, deprivation 
atskaitījums  deduction,charges 
atteikums  refusal, failure 
atvaļinājums  vacation, holiday, leave 
atvieglojums  advantage, benefit, privilege 
atzīme  note, mark, record 
atzīmēšana  marking 
atzinums  conclusion, findings, decision 
augstākminētais  above mentioned, the said, the above 
autobiogrāfija  autobiography 
avots  source