1. A. 307. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875., 5.

2. A. 307. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. LP, V, l, 44. AŠ, III, 2c.

3. A. 307. J. Bitaks Litenā. LP, VII, I, 196. 1. p. 13. AŠ, III, 2d.

4. A. 307. Anna Krūmiņa Ūziņos. LP, VII, I, 196. I. p. 15. AŠ, III, 2b.

5. A. 307. Ģinters Višinķē. LP, IV, 63, 12. AŠ, III, 1 t.

6. A. 307. J. Trejs Ēķengrāvē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 197. 1. p. AŠ, III, l u.

7. A. 306. 307. F. Reķis Rendā, Brīvzemnieka kr. 91. LP, VII, I, 192. l. p. 10. AŠ, III, 2e.

8. A.306. 307. J.Dīcmanis Lieģos Lejas Kurzemē. "Pasaku vācelīte" 1891., 5. Saīsināta pie

    LP VII, , 194. 1. p. 11   un AŠ, III, 2f.

9. A. 307. Pelēks 172. Suntažos. LP, VII, I, 195. AŠ, III, lg.

10. A. 306. 307. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

11. A. 307. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

12. A. 307. Dandenis Drustos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 1, 149 .l p.

13. A. 307. J. Banka Gulbenē, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 139. 1. p

14. Paegļu Mārtiņš, Lielvārdē Zin. Kom. kr. LP VI, 11, 4.