1. G. Dandenis Drustos. LP, V, 46, 5.

2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 9, 27.

3. Lapas Mārtiņš Rūjienā, "Dievs un velns", Smiltenē 1904., 10.

4. Embūtē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 4, 19.

5. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē Pienavā. LP, I, 123.

6. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 10

7. Bramanis LP, V, 46, 6.

8. Ūsiņš Bikstos. LP, V, 46, 6. piez.

9. Juris Upītis Gatartas Mīlakšos, Zin. Kom. kr. LP, VII, 1, 144. 1. p.

10. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

11. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

12. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskā.

13. P. Š. no P. Zeltiņas Rīgā.

14. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras archīva kr.

15. Teicēja 76. g. veca I. Staleidzāne, Atašienē, Kultūras balss kr.