1. A. 311. Štrauss Ērbēģē. LP, IV, 44, l. AŠ. III, 3a.

2. A. 311. Uzrakstīta Švitenē, Bauskas apr. LP, IV, 44, 2. AŠ, III, 3b.

3. A. 311. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, II, 19. AŠ, III, 3c.

4. A. 363. 311. R Bērziņš Smārdē. LP, IV, 44, 3. AŠ, III 3d.

5. A. 311. J. Āboliņš Rūjienā. LP, V, 161.

6. A. 311. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 33.

7. A. 311. A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 33 piez.

8. A. 311. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej, T. 18. Krakavā 1895, 321. 1. p.

9. A. 311. Skolniece H. Urtana Kapiyos, R. Tabines kr.

10. A. 311. B. Stankevičs Kapiņos, N. Rancāna kr.

11. A. 311. Skolniece V. Aneveirine Kapiņos, R. Tabines kr.

12. A. 311 No Kapiņiem, N. Rancāna kr.

13. A. 311 Skolniece A. Valaiņa Kapiņos, R. Tabines kr.

14. A. 311. G. Spūlis Preiļos, B. Spūļa kr.

15. A. 311. A Gari-Juone no 45. g. v. Ivas Seiles Mukašānu pag, Kultūras balss kr.